Многофамилна къща Драгалевци

Възложител: “Корект” ЕООД
Местоположение: София, България
Дейности на „Корект“ в проекта: Главен възложител и изпълнител
Период на реализация: 1995г.